EduDigi-hankkeella haetaan ratkaisua siihen, miten peliteknologian soveltamista opettamiseen ja oppimiseen voidaan lisätä ja millaisia sovelluksia niihin voidaan luoda hyödyntämällä kaupunkiyhteisöissä tapahtuvaa avointa ja yhteistä kehittämistä.Hankkeen keskiössä ovat digitaalisuus, uusien teknologioiden tuominen opetus- ja oppimistoimintaan, uusimman pelialan tutkimustiedon avoin jakaminen ja avoimeen ja elinikäiseen oppimiseen kannustaminen. Hankkeessa kehitetään uusia mekanismeja, joiden avulla kaupunkiyhteisö voi osallistua yhteiseen palveluiden kehittämiseen.

EduDigi hankkeen osana kehitettiin kaksi prototyyppiä oppimispeleistä ammatilliseen koulutukseen.

PlayPause
Slider

MusaPolku

MusaPolku on musiikkiopetuspeli, jonka tarkoitus on toimia osana musiikkiopistojen opetusta. Peli on mobiilialustoille ja koostuu kahdesta osasta, oppilaan pelistä ja opettajan sovelluksesta. Peli sai alkunsa kahden Metropolian YAMK-opiskelijan, jotka molemmat toimivat opintojensa lisäksi opettajina musiikkiopistoissa. Heillä oli valmis konsepti uudenlaisesta opetustyökalusta musiikkiopistojen käyttöön. Konsepti jalostettiin pellillisempään suuntaan EduDigi-projektissa ja siitä toteutettiin prototyyppi.

Surgical Instrument Trainer VR

Pelin tarkoituksena on opettaa sairaalainstrumenttien nimiä ja mihin niitä käytetään. Peli sai alkunsa kun huomattiin, että sairaanhoitajien opiskelussa on hyvin vähän käytännön koulutusta instrumenteistä. Kokonaisen pelin konseptissa olisi mahdollista toimia leikkaussalissa instrumenttihoitajana. Pelaaja valmistelee instrumentit leikkausta varten ja ojentaa oikeat instrumentit lääkärin niitä pyytäessä. Pelin avulla pelaaja voi harjoitella käytännössä työtehtävässä toimimista itsenäisesti.

Prototyyppissä pelaaja saa virtuaalitodellisuusympäristössä tutustua erilaisiin instrumentteihin ja koota niistä erilaisia yhdistelmiä. Virtuaalitodellisuus mahdollistaa instrumenttien käsittelyn ja tarkastelun jokaisesta kulmasta paremmin kuin muut sovellukset.