Tuotettu 2016

Tilaaja: Vantaan kaupungin Sivistystoimi

Lapsille ja nuorille suunnattu peli, jonka tavoitteena on ilmentää, löytää ja esittää pelaajan kehitettävät mielenterveyden osa-alueet.

Applikaatio toimii kyselyn tavoin ja ilmentää graafisesti pelaajan nykytilanteen ”Mielenterveyden” käden avulla, jossa mielenterveyden eri osa alueet ilmennetty eri värein. Applikaation avulla pelaaja vastaa kysymyksiin ja saa analyysiin omasta mielenterveydestä. Pelaaja voi lähettää myös haluamalleen henkilölle sähköpostitse oman tuloksensa.

Slider