Tuotettu 2017

Tilaaja: Helsingin kaupungin lastensuojeluyksikkö

Pelin tavoite on luoda lapsille ja nuorille miellyttävä, helposti käytettävä, opastava ympäristö palautteen antamiseksi. Käyttäjä jättää palautteen anonyymisti.